Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1900
Title: Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego
Other Titles: Services of General Interest as a Part of the European Social Model
Authors: Wacinkiewicz, Daniel
Keywords: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; Usługi o charakterze nieekonomicznym; Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym; services of general economic interest; non-economic services; social services of general interest
Issue Date: 30-Jun-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 255-273
Abstract: Obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna uwypukliła zasadniczą rolę usług świadczonych w interesie ogólnym w Unii Europejskiej. Trzy kategorie usług są kwalifikowane do usług służących dobru ogółu i, w związku z tym, podlegają szczególnym zobowiązaniom: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (podstawowe usługi świadczone odpłatnie); Usługi o charakterze nieekonomicznym (takie jak np. działalność policji czy wymiaru sprawiedliwości); Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym ( oparte się na zasadzie solidarności i równego dostępu). W dziedzinach takich jak opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, opieka zdrowotna czy pomoc osobom niepełnosprawnym te usługi stanowią istotne narzędzie dla bezpieczeństwa obywateli. Usługi świadczone w interesie ogólnym odgrywają także kluczową rolę dla spójności społecznej.
The current political, economic and social situation in the European Union has highlighted the fundamental role of services of general interest. Three categories of services are classified as being of general interest and, therefore, subject to specific public service obligations: services of general economic interest (basic services that are carried out in return for payment); non-economic services (such as the police or justice); social services of general interest (based on the principles of solidarity and equal access). In areas such as childcare or care for the elderly, health care or support to disabled persons, those services provide an essential tool for citizens’ safety. Services of general interest also play a key role in social cohesion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1900
DOI: 10.31743/sp.5857
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wacinkiewicz_Daniel_Uslugi_swiadczone_w_interesie_ogolnym.pdf717,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons