Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1816
Title: Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego
Other Titles: From National Forms to Functionalism in Selected Buildings by Bohdan Kelles-Krauze
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: architektura dwudziestolecia międzywojennego; interwar architecture; architektura w Lublinie; architecture in Lublin; modernizm; modernism; styl narodowy; national style; Bohdan Kelles-Krauze; Bohdan Kelles-Krauze
Issue Date: 2011
Publisher: Via Nova
Citation: Trwałość? Użyteczność? Piękno? : architektura dwudziestego wieku w Polsce, red. Agnieszka Zabłocka-Kos, s. 51-55
Abstract: W artykule przeanalizowano wybrane realizacje Bohdana Kelles-Krauzego, które jak w soczewce obrazują przemiany form architektonicznych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) z wykształcenia i zawodu był architektem, wykształconym na Politechnice Lwowskiej. Kilkakrotnie zmieniał posady, zanim w 1921 roku na stałe osiadł w Lublinie wraz z rodziną. Został zatrudniony na stanowisku architekta powiatowego. Krauze zaprojektował kilkadziesiąt budowli w Lublinie i na Lubelszczyźnie, zróżnicowanych stylowo i funkcjonalnie. Na przykładzie tych obiektów można prześledzić kierunek i tempo przeobrażeń form architektonicznych, zachodzących w szacie urbanistycznej miasta, przechodzących stopniowo od poszukiwań stylu narodowego początku lat 20. XX wieku do modernizmu obecnego powszechnie od połowy lat 30.
The article analyses selected projects by Bohdan Kelles-Krauze, which reflect the transformations of architectural forms in Poland in the interwar period. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) was an architect by education and profession, educated at the Lviv Polytechnic. He changed jobs several times before he settled permanently in Lublin with his family in 1921. He was employed as a district architect. Kelles-Krauze has designed several dozen buildings in Lublin and the Lublin region, varied in style and function. Using these objects as an example, it is possible to trace the direction and pace of transformations of architectural forms taking place in the urban layout of the city, gradually moving from the search for a national style in the early 1920s to modernism, which was commonly present since the mid-1930s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1816
ISBN: 978-83-60544-87-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Od_form_narodowych_do_architektury_funkcjonalnej.pdf4,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons