Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1793
Title: Kongresmen Robert S. Hale o Polskim Wydziale Prawa w Oksfordzie
Authors: Jońca, Maciej
Keywords: Polski Wydział Prawa w Oksfordzie, Francis de Zulueta, Stefan Glaser, David Ross, Władysław Raczkiewicz, polscy studenci w Oksfordzie, Robert S. Hale, Stanisław Mikołajczyk; Polish higher education in Great Britain, Polish Faculty of Law in Oxford, Oxford University, Polish Constitution from 1791, Robert S. Hale, US House of Representative
Issue Date: 2020
Citation: Polonia inter gentes 1 (2020), s. 43-56
Abstract: 3 maja 1944 r. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oddała hołd twórcom polskiej konstytucji z roku 1791. Liczni przedstawiciele polskiej diaspory w Ameryce mówili o chwalebnej przeszłości Polski oraz wskazywali na niekończące się akty przemocy popełniane przez Niemców na polskiej ziemi. Stenogramy z tych obrad pokazują, że jeden głos wyraźnie różnił się od pozosta- łych. Deputowany Robert S. Hale wychwalał w swej mowie niedawne powołanie do życia Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie. Jako absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego wyraził swój entuzjazm dla wspólnej inicjatywy uczonych i polityków. Jego przemowa przed Izbą Reprezentantów stanowi ważny ślad ilustrujący nie tylko międzynarodowe znaczenie stworzenia Polskiego Wydziału Prawa w Anglii, lecz również stosunek niektórych wpływowych amerykańskich polity.ków do sprawy polskiej
On the 3. Mai 1944 the US House of Representatives at a special session paid tribute to the founders of the Polish constitution from the year 1791. Many eminent members of the Polish diaspora in America spoke about glorious Polish past and pointed at endless acts of violence perpetrated by Germans on the occupied Polish territories. Stenograms documenting that meeting show that one voice was clearly different from the rest. Congressman Robert S. Hale praised in his speech the recent establishment of the Polish Faculty of Law in Oxford. As a graduate of the Oxford University, he expressed enthusiasm about the common iniciative of both scholars and politicians. Hale’s adress to the House of Reprsentatives is an important trace illustrating not only the international importance of establishing the Polish Faculty of Law in England but also the attitude of some influential American politicians to the Polish issue.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1793
ISBN: 978-83-65713-80-3
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jonca_Kongresmen_Robert_S. _Hale.pdf1,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.