Pod osłoną nocy i mgły. Uwagi na temat nauczania prawa rzymskiego na ziemiach polskich pod okupacją hitlerowską

Abstract
Description
Keywords
prawo rzymskie, historia prawa rzymskiego, nauczanie prawa rzymskiego, okupacja hitlerowska, II wojna światowa, Seonderaktion
Citation
Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk i A. Tarwacka, Białystok 2015, s. 125-134
ISBN
978-83-62813-40-7