Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1765
Title: Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
Other Titles: A Recipe for Rehabilitation Children and Youth with Disabilities
Authors: Otrębski, Wojciech
Mariańczyk, Katarzyna
Keywords: psychologia rehabilitacji; dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
Issue Date: 2016
Publisher: Harmonia Universalis
Citation: Przepis na rehabiltację, red. Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk, Gdańsk 2016.
Abstract: Potrzeba transdyscyplinarnego myślenia i działania w obszarze rehabilitacji jest dziś oczywista dla coraz większej liczby badaczy zjawiska niepełnosprawności i przebiegu procesu rehabilitacji oraz całej rzeszy specjalistów praktyków zaangażowanych w ten proces . W pierwszym tomie serii Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej( 2014) prezentowane były konsekwencje podejścia transdyscyplinarnego dla metodologii badań naukowych i metodyki pracy rehabilitacyjnej . Za sprawą przekazywanego czytelnikom drugiego tomu chcemy włączyć się w trwający od wielu lat dyskurs dotyczący potrzeby i konsekwencji wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością . Na nasze zaproszenie do współpracy w realizacji tego zadania odpowiedziało wielu badaczy i spora grupa praktyków działających w tym obszarze rehabilitacji . Efektem współpracy jest kolejna z serii monografia wieloautorska, w której prezentujemy szereg infor‑macji z zakresu: diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w rozwoju, wychowania i nauczania, wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym .Transdyscyplinaryzm w badaniach i praktyce rehabilitacyjnej stanowi duże wyzwanie dla wszystkich realizujących to podejście . Zmagania te szczególnie widoczne są w piśmiennictwie naukowym, kiedy ścierają się ze sobą metodologie różnych dyscyplin (np . prawo, nauki o zdrowiu, nauki społeczne) . Prezentacja pozytywnych efektów tych zmagań, czyli tak zwanych dobrych praktyk, jest jednym z celów, które stawiamy sobie, realizując projekt Konteksty Psychologii Rehabilitacji . W zakresie piśmiennictwa naukowego szczególną rolę odgrywają recenzenci . Dlatego chcielibyśmy bardzo mocno podkreślić wagę przygotowanych recenzji poszczególnych rozdziałów w niniejszej pracy zbiorowej . Grupa współpracujących z nami recenzentów w sposób bardzo precyzyjny wskazywała autorom mocne i słabe strony ich tekstów, często także projektów badawczych, będących ich podstawą . Autorzy natomiast z dużą troską i odpowiedzialnością podejmowali się rewizji swoich materiałów . Cały proces recenzji środowiskowych zdecydowanie podnosi jakość badań naukowych, jak również raportowania ich efektów . Bardzo serdecznie dziękujemy autorom i recenzentom za udział w naszym projekcie .Dziękujemy też wszystkim autorom tekstów za zaangażowanie we wspólną realizację jednego z głównych elementów misji projektu Konteksty Psychologii Rehabilitacji, czyli promocji transdyscyplinarnego podejścia do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w badaniach naukowych i praktyce rehabilitacyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1765
ISBN: 978-83-7744-116-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otrebski_Marianczyk_Przepis_na_rehabilitacje.pdfKsiążka pod redakcją1,71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons