Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1688
Title: Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Other Titles: Architectural trends of bank buildings in Lublin in the 1920s and 1930s
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: architektura banków; bank architecture; architektura międzywojenna; interwar architecture; architektura w Lublinie; architecture in Lublin
Issue Date: 2012
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, s. 487-495
Abstract: W artykule zaprezentowano najważniejsze budowle bankowe, które powstały w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Została przeprowadzona ich analiza formalno-stylistyczna w odniesieniu do ówczesnych tendencji architektonicznych dominujących w Polsce w tamtym okresie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1688
ISBN: 978-83-7306-572-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Tendencje_w_architekturze_bankow_lubelskich_z_lat_dwudziestych_i_trzydziestych.pdfartykuł główny116,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons