Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1684
Title: Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych
Other Titles: Architectural Projects of Bohdan Kelles-Krauze in Lublin Archival Resource and other Archival Collections
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: Bohdan Kelles-Krauze; Bohdan Kelles-Krauze; architektura Lublina i Lubelszczyzny; architecture in Lublin and Lublin region; architektura międzywojenna; interwar architecture
Issue Date: 2012
Publisher: Archiwum Państwowe w Lublinie
Series/Report no.: Ikonoteka Lubelska;1
Abstract: Publikacja obejmuje opatrzony wstępem katalog projektów architektonicznych autorstwa Bohdana Kelles-Krauzego (1885-1945), malarza i architekta powiatu lubelskiego w okresie międzywojennym. W katalogu zostały zaprezentowane projekty (zrealizowane i niezrealizowane), które autorce udało się przypisać Bohdanowi Kelles-Krauzemu na podstawie kwerendy archiwalnej i terenowej. Katalog ma układ systematyczny – obiekty zostały uporządkowane ze względu na funkcję: budowle użyteczności publicznej, szkoły, kościoły, organistówki, domy mieszkalne i budownictwo o charakterze gospodarczym. W obrębie każdej kategorii zachowano kolejność chronologiczną. Większość prezentowanych projektów pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, z dwóch zespołów akt – i te zostały omówione w katalogu w pierwszym rzędzie. Obiekty realizowane na terenie województwa były zatwierdzane przez Radę Budowlaną działającą przy Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych (akta V Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, nr akt 403) bądź przez Zarząd Miejski miasta Lublina dla budynków projektowanych w mieście (dokumentacja Inspekcji Budowlanej z Akt Miasta Lublina 1918-1939, nr akt 22). W celu możliwie kompletnego zaprezentowania obrazu twórczości architektonicznej Kelles-Krauzego, w publikacji uwzględniono także nieliczne projekty pochodzące z innych archiwów instytucji świeckich i kościelnych oraz obiekty, których oryginalna dokumentacja architektoniczna nie zachowała się, ale których autorstwo bez wątpienia można przypisać Kelles-Krauzemu.
Description: Katalog powstał w trakcie badań realizowanych w ramach grantu promotorskiego MNiSW - N 105 0223 34: Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) − między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza. Kierownik projektu − dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009. Został uzupełniony dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie, które nieodpłatnie udostępniło część materiałów archiwalnych do badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1684
ISBN: 978-83-926895-8-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Projekty_architektoniczne_Bohdana_Kelles_Krauzego.pdfPlik główny4,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons