Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1674
Title: Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Książek, Małgorzata
Wiącek, Grzegorz
Keywords: głuchoniewidomy; deafblind; niepełnosprawność; disability; edukacja; education; specjalne potrzweby edukacyjne; special educational needs; zespół CHARGE; CHARGE syndrome; zespół Ushera; Usher Syndrome; EFL; jezyk obcy
Issue Date: 2017
Publisher: Episteme
Citation: Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności, red. Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Książek, Grzegorz Wiącek, Lublin 2017.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1674
ISBN: 978-83-62495-97-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domagala-Zysk_Wiacek_Ksiazek_Swiat_osob_gluchoniewidomych.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons