Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1673
Title: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Keywords: specjalne potrzeby edukacyjne; special educational needs; relacje rówieśnicze; peer relationships
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, red. Ewa Domagała-Zyśk, Lublin 2012.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1673
ISBN: 978-83-7702-469-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domagala-Zysk_red._Uczen_ze_specjalnymi_potrzebami_edukacyjnymi.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons