Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1593
Title: Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w służbie „Bogu, ludziom i Ojczyźnie”
Other Titles: Graduates of the Catholic University of Lublin in the service of "God, people and the Fatherland"
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Biografie absolwentów KUL, pomoc potrzebującym, praca z dziećmi, pisanie ikon.; Biographies of KUL graduates, helping the needy, working with children, writing icons.
Issue Date: 2015
Publisher: Episteme
Citation: W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. nauk. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, t. 8, serii: „Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej”, Episteme, Lublin 2015, ss. 535-558
Abstract: Artykuł przedstawia wspomnienia absolwentów KUL: S. Martyny Marianny Wysockiej OSM, S. Marii Dębowskiej OSM, S. Rajmundy Grażyny Witkowskiej OSM, ks. Stanisława Drąga o swoim dzieciństwie, studiach i pracy w służbie nie tylko Bogu i ojczyźnie, ale przede wszystkim oddaniu dobru innych ludzi. Pomaganie potrzebującym i wspomaganie ich w procesie odzyskiwania sił i pewności siebie wzmacnia poczucie odpowiedzialności za innych.
The article presents memories of the graduates of the Catholic University of Lublin: S. Martyna Marianna Wysocka OSM, S. Maria Dębowska OSM, S. Rajmunda Grażyna Witkowska OSM, rev. Stanisław Drąg regarding their childhood, studies and work in service of not only God and their country, but, first and foremost, their dedication to the well-being of other men. Helping those in need and assisting them in the process of regaining their strength and confidence enhances a sense of responsibility for others.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1593
ISBN: 978-83-62495-75-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Absolwenci_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego.pdf314,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons