Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1558
Title: Seminarium wymiany doświadczeń. Integralna edukacja – wybrane zagadnienia. Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego
Other Titles: Experience exchange seminar. Integral education - selected issues. Developing the multifaceted activity of children at early school and preschool age in the process of creative language education
Authors: Borowska, Barbara
Buk-Cegiełka, Marta
Keywords: Seminarium; kształcenie językowego; integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,; integral pre-school and early school education; language education; Seminar
Issue Date: 2016
Citation: „Roczniki Pedagogiczne”, Tom 8 (44), nr 4, 2016, TNKUL, ss. 135-138.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1558
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2016.8(44).4-21
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:Sprawozdania i raporty naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta_Seminarium_wymiany_doswiadczen.pdf64,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons