Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1557
Title: Rola bibliotek publicznych w środowisku lokalnym refleksje z badań w Polsce i we Francji
Other Titles: The role of public libraries in the local environment. Reflections on research in Poland and France
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Biblioteki publiczne; społeczeństwo informacyjne; udział w lokalnej kulturze; funkcje bibliotek publicznych, zainteresowania czytelnicze młodych ludzi; Public libraries; participation in the local culture; the functions of public libraries, reading interests of young people; informative society
Issue Date: 2012
Citation: „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Rużomberok”, nr 4, R XI, 2012, VERBUM vydavatelstvo Katolickiej univerzity v Rużomberku, ss. 250-256.
Abstract: Artykuł jest wynikiem badań porównawczych przeprowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku (2005-2008) wśród polskich i francuskich licealistów. Badania dotyczyły czytelnictwa i zainteresowań kulturowych młodzieży zjednoczonej Europy w różnym środowiskach lokalnych. W Polsce badania prowadzono w bibliotekach publicznych, które znajdują się w rejonie radomskim na terenach wiejskich (Sienno, Solec nad Wisłą) w małych miejscowościach (Lipsko, Iłża, Skaryszew) oraz w dużym mieście Radom. Z kolei we Francji badanie przeprowadzono w wybranych bibliotekach Île-de-France. W Paryżu i w małych miejscowościach, takich jak: Romainville, Savigny-sur-Orge i Athis-Mons. Wybór tych instytucji wynikał z wypowiedzi respondentów, jako często i chętnie odwiedzanych przez młodzież. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, skierowanego do uczniów i pracowników bibliotek publicznych i szkolnych. Ogółem badaniem objęto 455 licealistów z Polski i 236 z Francji.
The article is the result of comparative research conducted by the author and realized in the first decade of the new century (2005-2008) among Polish and French high school students, which concerned reading and cultural interests of young people in the united Europe in different local environments. In Poland the research was conducted in public libraries, which are located in the region of Radom in rural areas and in places of Sienno, Solec on the Vistula River, and in small towns such as Lipsko, Iłża and Skaryszew and a big city Radom. In turn, in France the study was conducted in selected libraries of the Île-de-France or in Paris and in small towns such as Romainville, Savigny-sur-Orge, and Athis-Mons. The choice of these institutions resulted from respondents’ statements as those frequently and eagerly visited by the youth. The survey was conducted using the method of an interview – free and by questionnaire – addressed to students and employees of public and school libraries. In total, the study included 455 high school students from Poland and 236 in France.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1557
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Rola_bibliotek_publicznych.pdf278,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons