Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1544
Title: Metodologiczne uwarunkowania badań porównawczych
Other Titles: Methodological conditions of comparative research
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Badania porównawcze, komparatystyka, wykształcenie rodziców, uwarunkowania badań porównawczych.; Comparative research, parents' education, determinants of comparative research.
Issue Date: 2009
Publisher: ITE-PIB w Radomiu i APS w Warszawie
Citation: Badanie – dojrzewanie – rozwój, red. F. Szlosek, ITE-PIB w Radomiu i APS w Warszawie, Warszawa-Radom 2009, ss. 194-214.
Abstract: Jednym z głównych założeń pedagogiki porównawczej jest badanie podobieństw i różnic zachodzących pomiędzy różnymi systemami wychowania oraz nauczania, jak również różnic i podobieństw w szkolnictwie i innych sytuacjach wychowawczo-oświatowych w wielu krajach. W artykule Autorka podejmuje zagadnienie równoważności badanych grup młodzieży na przykładzie prowadzonych badań w Polsce i we Francji. Zamieszcza także analizę struktury wykształcenia rodziców respondentów polskich i francuskich.
One of the main assumptions of comparative pedagogy is to study the similarities and differences between different education and teaching systems, as well as the differences and similarities in education and other educational and situations in many countries. In the article, the author addresses the issue of the comparative of the studied youth groups on the example of research conducted in Poland and in France. Article it also includes an analysis of the education structure of the parents of Polish and French respondents.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1544
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Metodologiczne_uwarunkowania_badan_porownawczych.pdf380,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons