Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1534
Title: Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska
Other Titles: The Language of Political Propaganda. The analysis of Donald Tusk's speeches
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: język propagandy politycznej; język polityki; propaganda polityczna; Donald Tusk; the language of political propaganda; the language of politics; political propaganda
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. Jacek Witold Wołoszyn, Lublin 2015, s. 203-224
Abstract: Artykuł pt. „Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska” ma na celu ukazanie mechanizmów perswazji i środków językowych stosowanych w tekstach premiera Donalda Tuska, wygłoszonych w specyficznym ze względu na parlamentarną kampanię wyborczą, 2011 roku. Autorka na podstawie analizowanych tekstów omawia takie mechanizmy perswazji, jak: dobór słownictwa w celach perswazyjnych, powoływanie się na powszechność sądu czy stosowanie przenośni i porównań w wypowiedziach polityka. Ponadto ukazuje środki językowe wykorzystywane w tekstach Donalda Tuska, takie jak: superlatywy czy przymiotniki podkreślające prawdziwość wygłaszanych tez. Omawiane mechanizmy i środki językowe zostały bogato zilustrowane przykładami fragmentów wypowiedzi Donalda Tuska.
The article 'The Language of Political Propaganda. The analysis of Donald Tusk's speeches' aims to show the mechanisms of persuasion and linguistic means used in the speeches of Prime Minister Donald Tusk, delivered in 2011, being a specific year for a parliamentary election campaign. On the basis of the analyzed texts, the author discusses such mechanisms of persuasion as the selection of vocabulary for persuasive purposes, referring to the universality of the judgement or the use of metaphors and comparisons in the statements of this politician. Moreover, she shows the linguistic means used in Donald Tusk's speeches, such as superlatives or adjectives emphasizing the truthfulness of the theses. The discussed linguistic mechanisms and means have been richly illustrated with examples of excerpts from Donald Tusk's speeches.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1534
ISBN: 978-83-7702-996-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Propaganda_w_systemach_demokratycznych_i_niedemokratycznych-okladka.tifOkładka264,48 kBTIFFView/Open
Lukasik-Turecka_Agnieszka-Jezyk_propagandy_politycznej.pdfArtykuł285,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons