Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1518
Title: Polityka publiczna lub narodziny (nowej) nauki
Other Titles: Public policy or the birth of (new) science
Authors: Konečný, Stanislav
Keywords: political sciences; sociology; public policy; theory of public policy; politology; nauki polityczne; politologia; socjologia; teoria polityki publicznej; polityka publiczna
Issue Date: 2020
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 2, s. 47-76
Abstract: The study provides an overview of the origin and development of public policy as an independent scientific discipline in the European context, especially in the polit­ical science environment as a consequence of changes in objective reality and as a con­sequence of the development of methods dominant among which was the influence of sociology. It compares this development, which has shifted over time in Central Europe compared to Western Europe by several decades, and analyzes the causes and differenc­es as consequences of this shift, especially in Central Europe, especially in the Czech Republic, Slovakia and Poland. Due to the interruption of the natural development of the social sciences in this part of Europe, the emerging theory of public policy seeks its origins both in the existing Western European-American political science tradition but also in social policy and, for example in Poland, more in administrative and legal sciences as well as in a wider range of sociological disciplines - and again, compared to other coun­tries in the region, much less in the context of political science. All this has its specific causes, leading to similar differences in approaches to public policy as we perceive them between German, French and American public policy, which enriches the forms of this new scientific discipline.
W artykule zawarto przegląd genezy i rozwoju polityki publicznej jako od­dzielnej dyscypliny naukowej w kontekście europejskim, szczególnie w środowisku nauk politycznych, w wyniku zmian w obiektywnej rzeczywistości oraz rozwoju metod, wśród których dominuje wpływ socjologii. Porównano ten rozwój, który opóźnił się w Europie Środkowej w relacji do Europy Zachodniej o kilka dziesięcioleci, i przeanalizowano przy­czyny i konsekwencje tego przesunięcia, szczególnie w Czechach, na Słowacji i w Pol­sce. Podczas gdy w Czechach i na Słowacji nauki polityczne powstały faktycznie dopiero w latach 90., w Polsce z odrębną tradycją stały się tylko jednym ze źródeł kształtowania polityki publicznej (a niektórzy naukowcy nawet to odrzucili), a podstawą dla niej sta­ły się polityka społeczna, nauka administracyjna i bezpośrednio poszczególne dyscypliny socjologiczne (np. socjotechnika) itp. Rezultatem tego jest częściowo odmienny rozwój tej nowej dyscypliny naukowej. Artykuł może być zatem źródłem inspiracji dla takiego kształtowania polityki publicznej w Polsce, która będzie bliższa jej profilowi w krajach Europy Środkowej. Z drugiej strony polskie doświadczenia są również wielką inspiracją dla otaczających państw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1518
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.11467
Appears in Collections:Nr 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konečný_Stanislav_Polityka_publiczna_lub_narodziny_(nowej)_nauki.pdf542,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons