Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1507
Title: Anna Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
Authors: Jędrzejski, Łukasz
Issue Date: 2020
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 1, s. 109-115
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1507
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.9843
Appears in Collections:Nr 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejski_Lukasz_Anna_Szwed_Walczak_Obraz_wroga_Polski.pdf196,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons