Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1483
Title: Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)
Other Titles: Przecięcie węzła gordyjskiego: Turecka polityka zagraniczna względem Cypru w trakcie rządów AKP – Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (2002–2020)
Authors: Örmeci, Ozan
Kisacik, Sina
Keywords: Partia Sprawiedliwości i Rozwoju; Spór Cypryjski; Turecka Republika Północnego Cypru; Wschodnie Morze Śródziemne; Polityka energetyczna; Republika Cypru
Issue Date: 2020
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 1, s. 21-64.
Abstract: Spór Cypryjski jest jednym z najważniejszych zagadnień w tureckiej polityce zagranicznej od lat pięćdziesiątych. Jest on przeważnie postrzegany jako sprawa ponad podziałami politycznymi, i prawie wszystkie tureckie partie polityczne popierają zaangażowanie państwa tureckiego na Cyprze od lat sześćdziesiątych i od Cypryjskiej Operacji Pokojowej w 1974 roku. Jednakże, po tym jak Partia AK (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju) doszła do władzy w 2002 roku, z głównym motywem zapobieżenia świeckiego narodowego zamachu stanu, jak również mając na celu osiągnięcie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, partia ta przyjęła pro-aktywną politykę zagraniczną sprzyjającą rozładowaniu sytuacji na tej wyspie. Właśnie dlatego Turcja i tureccy Cypryjczycy aktywnie poparli referendum w ramach planu Annana w 2004 roku. Jednakże, po odrzuceniu planu ugody przez greckich Cypryjczyków, i po decyzji Unii Europejskiej o zaakceptowaniu rządu grecko-cypryjskiego jako członka UE i jedynego reprezentanta Republiki Cypru w tej wspólnocie, Spór Cypryjski stał się problemem, psującym stosunki nie tylko turecko-cypryjskie i grecko-cypryjskie, ale również te pomiędzy Turcją a Unią Europejską. W 2010 roku, wraz z odkryciem złóż gazu ziemnego i porozumieniami zawartymi przez administrację grecko-cypryjską, Spór Cypryjski nabrał nowego wymiaru. Jak dotąd polityka energetyczna nie mogła być użyta jako instrument w promowaniu rozwiązania na wyspie, tymczasem spór przekształcił się w o wiele bardziej skomplikowany problem, z wieloma wymiarami.
Cyprus Dispute is one of the fundamental foreign policy issues in Turkish foreign policy since the 1950s. Cyprus Dispute has often been perceived as an issue above petty politics in Turkey, and almost all Turkish political parties supported the Turkish State’s involvement in Cyprus since the 1960s and Cyprus Peace Operation in 1974. However, after AK Party came to power in 2002, with the main motive of preventing a secular nationalist military coup, as well as with the aim of becoming a full member of the European Union (EU), the party adopted a proactive foreign policy favoring the solution in the island. That is why Turkey and Turkish Cypriots actively supported the Annan Plan referendum in 2004. However, upon the rejection of the settlement plan by Greek Cypriots and EU’s decision to accept Greek Cypriot government as an EU member and the only representative of the Cyprus Republic, Cyprus Dispute has transformed into a problem spoiling not only Turkish-Greek and Turkish-Cypriot relations but also Turkish-EU relations. In the 2010s, the Cyprus Dispute gained a new dimension with the gas discoveries and agreements made by the Greek Cypriot administration. So far, energy politics could not be used as a leverage to promote the solution on the island, and the dispute has transformed into a more complex problem with many layers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1483
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.9838
Appears in Collections:Nr 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ormeci_Kisacik_Cutting_the_Gordian_Knot_Turkish_foreign_poliscy_towards_Cyprus.pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons