Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1409
Title: Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski – przerwana kariera
Other Titles: FRANCISZEK GAWE Ł EK AND THE UNIVERSITY OF LUBLIN – AN INTERRUPTED CAREER
Authors: Matczuk, Alicja
Keywords: Franciszek Gawełek; Uniwersytet Lubelski; ks. Idzi Radziszewski; etnografia; University of Lublin; Rev. Idzi Radziszewski; ethnography
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 251-264
Abstract: Franciszek Gawełek (1884-1919) był na przełomie XIX/XX wieku jednym z wiodących etnografów polskich. Trwale zapisał się także w dziejach bibliografii polskiej jako autor Bibliografii ludoznawstwa polskiego (Kraków 1914) i Bibliografii ludoznawstwa litewskiego (Wilno 1914). W 1918 roku podjął zabiegi o zatrudnienie na nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim, które jednak zakończyły się niepowodzeniem. W następnym roku przystąpił do konkursu na stanowisko profesora na Uniwersytecie Lubelskim, którego władze postanowiły w roku akademickim 1919/1920 rozszerzyć swoją ofertę dydaktyczną o wykłady z zakresu etnografii i antropologii. Opinie o kandydacie przedstawione przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego były pozytywne, co sprawiło, że w połowie sierpnia 1919 roku F. Gawełek otrzymał od rektora ks. Idziego Radziszewskiego list z informacją o przyjęciu do pracy na Uniwersytecie Lubelskim na stanowisko kierownika Katedry Etnografii. Niestety katedry nie zdążył objąć, gdyż we wrześniu tego samego roku uległ śmiertelnemu wypadkowi.
Franciszek Gawe ł ek (1884-1919) was one of the leading Polish ethnographers at the turn of the 19th and 20th centuries. He also made a permanent contri- bution to the history of Polish bibliography as the author of the Bibliography of Polish Folklore Studies (Krakow 1914) and the Bibliography of Lithuanian Folklore Studies (Vilnius 1914). In 1918, he took up employment at the newly established University of Pozna ń , which ended in failure. The following year he entered the competition for the position of professor at the University of Lublin, the authorities of which decided, in the academic year 1919/1920, to expand their curriculum and include lectures in ethnography and anthropology. The opinions about the candidate presented by the professors of the Jagiello- nian University and the University of Lviv were positive, which resulted in F. Gawe ł ek receiving a letter from the Rector, Rev. Idzii Radziszewski in the mid-August 1919, informing that he had been accepted to work at the Univer- sity of Lublin as head of the Department of Ethnography. Unfortunately, he did not manage to take over the position, as he had a fatal accident in September of the same year.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1409
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10007
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matczuk_Alicja_Franciszek_Gawelek_i_Uniwersytet_Lubelski_przerwana_kariera.pdf370,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons