Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1403
Title: Dziedzictwo teologiczne w elektronicznych bazach bibliograficznych Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Przegląd inicjatyw
Other Titles: THEOLOGICAL HERITAGE IN THE ELECTRONIC BIBLIOGRAPHIC DATABASES OF THE FEDERATION OF THE CHURCH LIBRARIES FIDES. REVIEW OF INITIATIVES
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: bibliograficzna baza danych; bibliografia; biblioteka kościelna; dziedzictwo teologiczne; Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”; bibliographic database; bibliography; church library; theological heritage; Federation of the Church Libraries ‘Fides’
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 145-168
Abstract: Przeanalizowano strony internetowe 80 bibliotek należących do Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w poszukiwaniu informacji o podjętych w nich projektach bibliograficznych. Przedstawiono na przykładach zdobywane przez lata doświadczenie instytucji w zakresie budowy narzędzi informacyjnych i ochrony dziedzictwa teologicznego. Scharakteryzowano wytypowane bibliograficzne bazy danych, w podziale na bibliografie dziedzin i zagadnień, bibliografie wydawnictw ciągłych i zawartości czasopism oraz bibliografie osobowe i zespołów osobowych. Skonstatowano, że najważniejszym produktem bibliograficznym bibliotek zrzeszonych w „Fides” jest Elektroniczna Bibliografia Nauk Kościelnych, współtworzona z Biblioteką Narodową w Warszawie. Zbadane książnice najczęściej opracowywały natomiast bibliografie zawartości czasopism, które częściowo zostały wchłonięte przez bibliografię dziedzinową, a rzadziej inne bibliografie dziedzin i zagadnień oraz zespołów osobowych.
The websites of 80 libraries belonging to the Federation of the Church Libraries ‘Fides’ have been analysed in search of information about their bibliographic projects. The examples present the experience of the institutions in the development of information tools and the protection of the theological heritage acquired over the years. Selected bibliographical databases were characterized, divided into subject bibliographies and bibliographies of issues, bibliographies of serial publications and journal contents, and personal and collective bibliographies. It was established that the most important bibliographic product of the libraries associated under ‘Fides’ is the Electronic Bibliography of Theological Sciences, co-created with the National Library of Poland in Warsaw. The libraries under study, on the other hand, most often developed bibliographies of journal contents, which were partly absorbed by the subject bibliography, and less frequently by other subject bibliographies and bibliographies of journal contents issues and collective bibliographies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1403
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10001
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Agnieszka_Dziedzictwo_teologiczne_w_elektronicznych_bazach_bibliograficznych_Federacji_Bibliotek_Koscielnych_Fides_Przeglad_inicjatyw.pdf616,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons