Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1323
Title: Katolickie księgi metrykalne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
Other Titles: Catholic record books of the Koszalin_Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese
Authors: Ceynowa, Tadeusz
Keywords: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; księgi metrykalne; Kościół katolicki;; Pomorze
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 49-78
Abstract: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej powstało w 2003 roku. Zadaniem pracowników tej instytucji było przejęcie z archiwów parafialnych dokumentacji wytworzonej przed 1945 roku. Spośród archiwaliów wyodrębniono liczący 215 pozycji zbiór katolickich ksiąg metrykalnych. Pochodzą one z 39 katolickich parafii. Po odpowiednim zabezpieczeniu i opracowaniu są udostępniane w formie cyfrowej zainteresowanym badaczom. Przedstawiony w artykule katalog przedstawia stan zachowania i ogromny walor poznawczy katolickich ksiąg metrykalnych zgromadzonych w koszalińskim archiwum.
In recent years, record books have been the subject of research not only for scientists but also for unprofessional genealogists. The Archive of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese was established in 2003. The task of the staff was to take over from the parish archives the documentation created before 1945. The collection of 215 items of Catholic record books was extracted from the archives. They come from 39 Catholic parishes. After proper protection and development, they are now available in digital form to interested researchers. The catalog presented in the article contains the state of preservation and the enormous cognitive value of Catholic record books collected in the Koszalin archive.
Description: Tłumaczenie streszczenia Marek Robak-Sobolewski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1323
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9998
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceynowa_Tadeusz_Katolickie_ksiegi_metrykalne_diecezji_koszalinsko-kolobrzeskiej.pdf347,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons