Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1314
Title: Substancje humusowe jako podstawowy składnik życiodajnej ziemi i wody
Authors: Księżopolska, Alicja
Keywords: materia organiczna; substancje humusowe; mineralizacja; humifikacja; ekstrakcja; funkcje; źródła występowania; zanieczyszczenia wód; formy; oczyszczanie wód; organic matter; humic substances; mineralization; humification; extraction; functions; sources; forms; water pollution; water purification
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: W książce przedstawiono ogólną charakterystykę i rolę substancji próchnicznych w glebach oraz substancji humusowych w wodach. Opisano kierunki przemian substancji organicznej w glebach, formy występowania, podział, strukturę, metody oznaczania, ekstrakcji oraz metody badań. Przedstawiono również zawartość materii organicznej w glebach Polski i Europy oraz funkcje jakie pełnią w środowisku glebowym. W II części opracowania przedstawiono źródła substancji humusowych w wodach, formy występowania, zanieczyszczenia wód oraz ogólne wiadomości dotyczące oczyszczania wód
The book presents the general characteristics and role of humus substances in soils and humic substances in waters. The directions of organic matter transformation in soils, forms of occurrence, division, structure, methods of determination, extraction and research methods were described. The content of organic matter in Polish and European soils as well as the functions they perform in soil environment are also presented. The second part of the study presents sources of humic substances in waters, forms of occurrence, water pollution and general information on water treatment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1314
ISBN: 978-83-8061-795-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNI-T)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
substancje_humusowe.tifOkładka128,12 kBTIFFView/Open
Ksiezopolska_Alicja_Substancje_humusowe.pdfKsiążka1,86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons