Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1310
Title: Księgozbiory klasztorów franciszkańskich w Prusach Zachodnich w okresie ich kastaty
Authors: Zawadzki, Wojciech
Keywords: Prusy Zachodnie; franciszkanie; franciszkanie konwentualni; bernardyni; reformaci; kapucyni; biblioteki zakonne; West Prussia; the Prussian state; the diocese of Warmia; the diocese of Chełmno; religious orders; religious orders; the dissolution of the monasteries; monasteries; libraries; monastic libraries
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 465-479
Abstract: Wśród zachodniopruskich klasztorów męskich w drugiej połowie XVIII wieku najliczniejszą grupę stanowiły placówki franciszkańskie (bernardyni - Kadyny, Lubawa, Nowe, Świecie, Toruń, Zamarte; reformaci - Brodnica, Dzierzgoń, Gdańsk Chełm, Grudziądz, Łąki Bratiańskie, Wejherowo; franciszkanie konwentualni - Chełmno, Chełmża; kapucyni – Rywałd). Po przeprowadzonych przez państwo pruskie kasatach ocalały tylko dwie placówki franciszkańskie, w Wejherowie i Łąkach Bratiańskich koło Nowego Miasta Lubawskiego. Konsekwencją zamykania domów zakonnych była dekompozycja, translokacja lub zniszczenie klasztornych księgozbiorów. Odnaleziono dotąd 7 archiwalnych katalogów bibliotek franciszkańskich z terenu Prus Zachodnich, które umożliwiają częściową identyfikację zakonnych zasobów bibliotecznych.
At the turn of the 19th century, the Prussian state began the dissolution of the religious houses, including also in West Prussia. Of the 28 monasteries existing in this area before the dissolution, 15 were part of the Franciscan religious family: six Bernardine monasteries (Kadyny, Lubawa, Nowe, Świecie, Toruń, Zamarte), six monasteries of the Reformed Franciscans (Brodnica, Dzierzgoń, Gdańsk Chełm, Grudziądz, Łąki Bratiańskie, Wejherowo), two monasteries of the Conventual Franciscans (Chełmno, Chełmża), and one monastery of the Capuchins (Rywałd). After 1840 only two monasteries survived, in Wejherowo and Łąki Bratiańskie near Nowe Miasto Lubawskie. During the dissolution of the monasteries, the monastic book collections and archives were secured and translocated by Prussian officials. Using the surviving archival material, the author presents the holdings of the individual monastic libraries and their history.
Description: Tłumaczenie streszczenia Aneta Kiper
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1310
DOI: /10.31743/abmk.6379
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawadzki_Wojciech_Ksiegozbiory_klasztorow_franciszkanskich_w_Prusach_Zachodnich.pdf260,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons