Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1229
Title: Bibliografia Sankturarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce za lata 1618-2018
Authors: Sukiennik, Edgar
Keywords: Święta Lipka; badania historyczne; jezuici; kult maryjny; bibliografia; The Jesuits; The Marian cult; historical research; bibliography
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 363-395
Abstract: Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce na Mazurach to jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Od czasów średniowiecza przybywają tu pielgrzymi z Polski i z krajów sąsiednich, aby modlić się przed słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej oraz słuchać koncertów muzycznych, które wykonywane są na imponujących organach barokowych. W 2018 roku sanktuarium przeżywało trzy ważne rocznice: 400-lecie oddania Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego Zygmunta III Wazy i jego następców, 125-lecie ukończenia świętolipskiej szkoły muzycznej przez Feliksa Nowowiejskiego oraz 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę. Uroczysty jubileusz stworzył okazję do wielu podsumowań w zakresie stanu badań historycznych nad dziejami kościoła i klasztoru jezuitów. Prezentowana bibliografia usiłuje zebrać to, co już wiadomo na temat sanktuarium, oraz próbuje zasugerować obszary badawcze, które jeszcze oczekują na swoich dziejopisów.
The Marian sanctuary in Święta Lipka, in the Masurian Lakeland macroregion, is one of the most famous sacred places in Poland. Pilgrims from Poland and from abroad have been coming here since the Middle Ages. People pray to Our Lady of the miraculous painting. They also listen to music that is played on a baroque pipe organ. In 2018, the sanctuary celebrated important jubilees: the 400th anniversary of the protection of the Polish king Sigismund III Waza over the sanctuary; the 125th anniversary of the music school graduation of the composer Feliks Nowowiejski; the 50th anniversary of the crowning of the image of Our Lady by the Polish Primate, Cardinal Stefan Wyszyński and the Archbishop of Kraków, Cardinal Karol Wojtyła. The festive jubilee gave the opportunity to summarize scientific research on the church and monastery of the Jesuits. The author of the bibliography presents what we already know about the sanctuary, and also suggests research areas that have not yet been analyzed by historians.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1229
DOI: 10.31743/abmk.6370
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukiennik_Edgar_Bibliografia_Sanktuarium_Matki_Jednosci_Chrzescijan.pdf328,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons