Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1186
Title: “Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele
Other Titles: "Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele
Authors: Polkowski, Marcin
Keywords: ks. Jan Stalpart van der Wiele; Joannes Stalpart van der Wiele,; katolicyzm; literatura niderlandzka; relacje interkonfesyjne; kontrreformacja; imagology; 17th century Roman Catholicism; toleration; interconfessional conviviality
Issue Date: 1-Jun-2020
Citation: "Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia" 2019, 29 , s. 179-203.
Abstract: The research presented in this article demonstrates the application of the imagological method to an analysis of the image of interconfessional relations in 17th century Dutch religious polemic literature by a Roman Catholic author, the priest Joannes Stalpart van der Wiele. The aim of this research is especially to identify how the contacts between Catholics and non-Catholics were depicted in a literary discourse. The analysis focuses on Stalpart’s two texts, Roomsche reijs (Journey to Rome) and Extractum katholicum (Catholic Extract), to identify images which may be classified as showing “interconfessional conviviality” and omgangsoecumene, twin concepts postulated by Willem Frijhoff. By pointing to the existence of themes related to religious toleration in the work of Stalpart, an author not associated with such ideas, a change of accent in the the image of the oeuvre of this author may be achieved.
W niniejszym artykule posłużono się metodologią imagologiczną do przeprowadzenia analizy wizerunku relacji interkonfesyjnych w piśmiennictwie ks. Jana Stalparta van der Wiele - duchownego katolickiego, autora licznych utworów poetyckich oraz tekstów o charakterze polemicznym i apologetycznym. Celem badań było stwierdzenie, w jaki sposób kształtował się obraz relacji pomiędzy katolikami a przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich w dyskursie literackim pisarzy katolickich w XVII-wiecznej Holandii. Przedmiotem badań były dwa teksty Stalparta van der Wiele, Roomsche reijs (Podróż do Rzymu) oraz Extractum katholicum (Ekstrakt katolicki), w których zidentyfikowano wizerunki “towarzyskości międzykonfesyjnej” oraz "ekumenizmu w codziennych kontaktach" (pojęcia te zostały zaproponowane przez Willema Frijhoffa). Przeprowadzone badanie udowodniło istnienie topiki związanej z tolerancją religijną i pozytywnym wymiarem kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich w twórczości Stalparta van der Wiele, dzięki czemu dotychczasowy obraz twórczości tego autora, zaliczanego do kręgu radykalnych polemistów katolickich, można wzbogacić o nowe wątki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1186
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-0716.29.11
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polkowski_Marcin_“Beyde_borghers_beyde_leken,_en_van_al_de_rest_ghelijck,_buyten_geus_en_catholijck”.pdf2,38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.