Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1177
Title: Koncepcja podatku turystycznego nakładanego we Włoszech
Authors: Burzec, Marcin
Keywords: podatek turystyczny; podatki lokalne; Włochy; opłata miejscowa;; opłata uzdrowiskowa; tourism tax; visitor fee; spa fee; local taxes; Italy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 15-38.
Abstract: W artykule omówiony został podatek turystyczny nakładany we Włoszech na osoby przebywające tymczasowo w miejscowościach turystycznych. W celu dokładnego przedstawienia poszczególnych elementów konstrukcyjnych powyższej daniny analizie poddane zostało kilkadziesiąt uchwał włoskich rad gmin. Celem opracowania jest wskazanie na różne możliwości kształtowania elementów konstrukcyjnych danin nakładanych na turystów. Jest to o tyle istotne, gdyż w pewnych aspektach regulacje włoskie uwypuklają mankamenty polskich przepisów prawa, na podstawie których nakładane są opłaty obciążające turystów.
This article elaborates upon the Italian tourism tax which is imposed on individuals who visit tourist attractions temporarily. In order to accurately present the essential elements of the structure of the above tax, several dozen resolutions of Italian municipal councils were analysed. The aim of the study is to indicate varied possibilities of shaping the structural elements of taxes imposed on tourists. This is important because in some respects Italian regulations highlight the shortcomings of Polish law on the basis of which fees are imposed on tourists.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1177
DOI: 10.31743/sp.5844
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burzec_Marcin_Koncepcja_podatku_turystycznego_nakladanego_we_Wloszech.pdf768,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons