Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1171
Title: The development of the parish network in the archdeconary of Lublin until the end of the 16th Century. The current state of research
Other Titles: Rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku. Stan badań
Authors: Chachaj, Jacek
Keywords: the archdeaconry of Lublin; the development of the parish network in the 16th century; the development of the parish network in the Middle Ages; archidiakonat lubelski; rozwój sieci parafialnej w średniowieczu; rozwój sieci parafialnej w XVI wieku
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 113-136.
Abstract: Artykuł podsumowuje dotychczasowe ustalenia dotyczące rozwoju sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego w okresie od początku pojawienia się na tym obszarze struktur kościelnych do początków XVII wieku. Pracą, która miała fundamentalne znaczenie w badaniach dotyczących omawianego tematu było opracowanie Przemysława Szafrana, wydane w latach 50. ubiegłego wieku. Na zawarte w nim ustalenia do dziś powołują się badacze poruszający zagadnienie rozwoju struktur parafialnych na terenach położonych wokół Lublina. Do dzisiaj brak opracowania porównywalnego znaczeniem ze wspomnianą pracą, choć liczne przeprowadzone w ciągu ostatnich dekad badania wykazały, że jest ona już w bardzo dużym stopniu nieaktualna. Postulatem na przyszłość jest zatem przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących rozwoju struktur kościelnych na terenie Lubelskiego w pierwszych wiekach ich rozwoju i wprowadzenie do obiegu naukowego aktualnych danych na ten temat.
The article summarizes all the fi ndings on the development of the parish network in the archdeaconry of Lublin in the period from the appearance of the church structures in this area until the beginning of the 17th century. The work which was of fundamental importance in research on the issue under discussion was the study by Przemysław Szafran, published in the 1950s. Researchers exploring the issue of the development of the church structures in the areas around Lublin still refer to the fi ndings included in the work mentioned above. There is no other work which could be compared to Szafran’s one, despite the fact that numerous studies conducted in recent decades have revealed that it is already out of date. The postulate for the future is, therefore, conducting comprehensive research on the development of the church structures in the archdeaconry of Lublin in the first centuries of their development and presenting up-to-date data on this subject.
Description: Tłumaczenie Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1171
DOI: /10.31743/abmk.6345
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chachaj_Jacek_The_development_of_the_parish_network_in_the_archdeconary_of_Lublin_until_the_end_of_the_16th_Century.pdf279,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons