Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1136
Title: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Grzymałowie przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Authors: Ceynowa, Tadeusz
Keywords: archidiecezja lwowska; księgi metrykalne; Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; the Diocesan Archive in Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg); archdiocese of Lwów; Grzymałów; parish registers
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 93-111.
Abstract: Księgi metrykalne cieszą się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Do archiwów diecezjalnych trafiają nie tylko zawodowi historycy i genealodzy, ale także rozmaici pasjonaci. Ważne jest, aby pracownicy archiwów odpowiednio księgi zabezpieczyli, opracowali, zdigitalizowali i opublikowali odpowiednie inwentarze i informatory o swoim zasobie. Autor w artykule poprzedzonym wstępem przedstawił księgi metrykalne pochodzące z parafii rzymskokatolickiej w Grzymałowie. Parafia powstała w XVII w., przechodziła burzliwe losy. Po II wojnie światowej przestała istnieć. Ostatni proboszcz zabrał ze sobą niektóre księgi i pozostawił je w Parsęcku, na terenie obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie z liczną grupą wiernych osiedlił się w 1946 r. Obecnie 48 ksiąg metrykalnych przechowywanych jest w archiwum diecezjalnym w Koszalinie
Parish registers are becoming more and more popular. Not only professional historians and genealogists, but also various passionate people go to diocesan archives. It is important for the staff of the archives to keep the books properly, digitize them, and publish appropriate inventories on the content of the archives.In this article the author, preceded by a preface, shows the parish registers of the Roman Catholic Parish of Grzymalow (Grzymałów). The Parish was established in the 17th Cent. Then it went through turbulent times. After the second World War it ceased to exist. Its last parish priest took some of the books with him and left them in the present day Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese in Parsecko (Parsęcko). He settled there with a numerous group of the faithful in 1946. Now, 48 parish registers are stored in the Diocesan Archive of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg)Diocese.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1136
DOI: 10.31743/abmk.6344
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceynowa_Tadeusz_Ksiegi_metrykalne_parafii_rzymskokatolickiej.pdf236,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons