Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1099
Title: Pieczęcie sufragana płockiego Michała z Raciąża (1496-1513). Zarys problematyki
Other Titles: The Seals of the suffragan of Płock, Michał of Raciąż (1496-1513). An outline
Authors: Włodarski, Łukasz
Keywords: sfragistyka; średniowiecze; sufragani płoccy; episkopat tytularny; Mazowsze; suffragans of Płock;; sigillography; the Middle Ages; Mazovia; titular episcopate
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 415-421.
Abstract: Artykuł stanowi omówienie pieczęci będących własnością sufragana płockiego Michała z Raciąża (1496-1513), którego system sfragistyczny opierał się na co najmniej dwóch typach pieczęci: mniejszej oraz sygnecie. Pierwsza z nich została użyta do opieczętowania korespondencji z burmistrzem i radą miasta Gdańska i jest egzemplifikacją typu popiersiowo-herbowego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj herb, który został skomponowany przez właściciela pieczęci na potrzeby pełnionego przez niego urzędu biskupiego i przedstawiał na tarczy gotyckiej (hiszpańskiej) pastorał oraz infułę. Jest to o tyle istotne, że Raciąski był z pochodzenia plebejuszem. Z kolei sygnet stanowi przykład typu popiersiowego i prezentuje ukoronowaną Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus.
The article describes the seals of the Suffragan of Płock, Michał of Raciąż (1496–1513), whose sigillographic system was based on at least two types of seals: a minor seal and a signet. The fi rst one was used to seal the correspondence with a mayor and the city council of Gdańsk and is an example of bust and coat of arms types. Special attention should be paid to the coat of arms which was created by the owner of the seal to be used by him as a bishop. The coat of arms depicted a crosier and a mitre on a gothic shield (Spanish one). The signet is an example of a bust type and presents the crowned Virgin Mary with Baby Jesus.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1099
DOI: /10.31743/abmk.6328
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarski_Lukasz_Pieczecie_sufragana_plockiego_Michala_z_Raciaza.pdf315,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons