Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1093
Title: Inwentarz kościoła parafialnego w Lądzie z 1936 roku. Edycja źródłowa
Other Titles: Inventory of the Parish Church in Ląd from 1936. Source edition
Authors: Wąsowicz, Jarosław
Keywords: klasztor i kościół w Lądzie n. Wartą; Wielkopolska; inwentarz kościoła parafialnego; salezjanie; monastery and church in Ląd n. Wartą; Greater Poland; Salesians; inventory of the parish church
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 393-414
Abstract: Inwentarz kościoła parafialnego w Lądzie n. Wartą został sporządzony 26 września 1936 roku po objęciu funkcji proboszcza i dyrektora Zakładu Salezjańskiego przez ks. Franciszka Miśkę SDB, późniejszego męczennika drugiej wojny światowej, obecnie kandydata na ołtarze. Dokument stanowi ostatnie źródło dokumentujące stan wyposażenia kościoła przed wybuchem wojny. Klasztor w czasie okupacji od stycznia 1940 roku do października 1941 roku pełnił funkcję obozu przejściowego dla duchownych z kilku diecezji i zakonów. Później Niemcy przeznaczyli klasztor na szkołę Hitlerjugend, która funkcjonowała aż do momentu wyzwalania tych ziem. W czasie okupacji klasztor, kościół i jego wyposażenie uległy licznym dewastacjom.
Inventory of the parish church in Ląd was done on 26th September 1936, after Fr Franciszek Miśka, the fi rst rector of the Salesian house, became a parish priest. Fr Miśka later became a martyr during II World War and a candidate for beatifi cation. The document is the last source evidencing the furnishings of the church before the war. The monastery in Ląd was turned by Nazis into a transit-camp for the clergymen from several dioceses and orders from January 1940 till October 194. Afterwards, the Germans established in the monastery a Hitlerjudeng training camp that lasted until the liberation of these lands. During the time of occupation the monasery, the church and its furnishings were subject to numerous devastations.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1093
DOI: 10.31743/abmk.6324
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasowicz_Jaroslaw_Inwentarz_Kosciola_Parafialnego_w_Ladzie.pdf314,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons