Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1077
Title: Uroczystość odnowienia doktoratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.
Authors: Ordon, Marta
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 451-465
Description: Typ dokumentu: sprawozdanie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1077
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.176
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ordon_Marta_Uroczystosc_odnowienia_doktoratow_Ksiedza_Profesora_Jozefa_Krukwoskiego_i_Ksiedza_Profesora_Henryka_Misztala.pdfsprawozdanie260,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons