Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1075
Title: Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa, 15 marca 2018 r.
Authors: Ordon, Marta
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 445-446
Description: Typ dokumentu: sprawozdanie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1075
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.178
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ordon_Marta_Ogolnopolskie_Sympozjum_naukowe_pt_Prawo_do_prywatnosci_w_Kosciolach_i_innych_zwiazkach_wyznaniowych.pdf208,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons