Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1039
Title: „Czyż i Afryka nie jest pełna ciał świętych męczenników?” (Augustyn, Ep. 78, 3). Męczeństwo jako rys duchowości Afryki Północnej
Other Titles: „But, how about Africa: is it not full of the bodies of holy martyrs?” (Augustine, Epistula 78, 3). Martyrdom as a Feature of the Spirituality of North Africa
Authors: Wysocki, Marcin
Keywords: męczeństwo; męczennik; Afryka Rzymska; Tertulian; Cyprian; Laktancjusz; Arnobiusz; duchowość; martyrdom; martyr; Roman Africa; Tertullian; Cyprian; Lactantius; Arnobius; spirituality
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 72 (2019), s. 203-218
Abstract: Certainly one of the greatest phenomena of Christianity are the masses of martyrs who gave and still give their lives for Christ. In particular, martyrdom’s spirituality was characteristic of the first centuries of Christianity, and Roman Africa was undoubtedly the region that exceled in the number of martyrs, in the number of known acts of martyrdom and encouragements for martyrdom. In this article, based on existing ancient testimonies from the writings of Tertullian, Cyprian, the acts of the martyrs, Augustine, Arnobius and Lactantius, martyrdom is shown as one of the main features of North African spirituality.
Z pewnością jednym z największych fenomenów chrześcijaństwa są rzesze męczenników, którzy oddawali i oddają swe życie za Chrystusa. W sposób szczególny duchowość męczeńska była charakterystyczna dla pierwszych wieków chrześcijaństwa, a regionem, który przodował w ilości męczenników, liczbie znanych opisów męczeństwa oraz zachęt do męczeństwa, była niewątpliwie Afryka Rzymska. W niniejszym artykule, na podstawie istniejących świadectw starożytnych z pism Tertuliana, Cypriana, akt męczenników, Augustyna, Arnobiusza i Laktancjusza, ukazane zostały przejawy męczeństwa jako jednej z głównych cech duchowości Afryki Północnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1039
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4942
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocki_Marcin_Czyz_i_Afryka_nie_jest_pelna_cial_swietych_meczennikow.pdf383,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons