Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1019
Title: Anthony D. Smith’s Idea of the Nation. Controversy around Definitions
Other Titles: Koncepcja narodu Anthony’ego D. Smitha. Kontrowersje wokół definicji
Authors: Wódka, Marek
Keywords: Anthony D. Smith; nation; ethnic; ethnosymbolic; naród; etniczność; kultura
Issue Date: 17-Dec-2019
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Citation: UR Journal of Humanities and Social Sciences 2019, 4(13), s. 131-144.
Abstract: This paper focuses on the category of the nation introduced by Anthony David Smith. The author attempts to answer the following questions: what does actually constitute nation, what is a origin of nation, and how does nation exist. The main point of this paper is an evolution of Smith’s definition of nation, which have been already debated. The analysis presented here aims to show that changes introduced by Smith to a definition of nation actually clarify this definition of nation, while the basic definition of nation remains a consistent and interesting concept for different theories of nation, in particular coming from political sciences. Additionally in this paper, the main concepts of this British scientist and the main research schools studying this subject were presented. This paper mainly focuses on analysis of changes introduced by Montserrat Guibernau, a sociologist from University of Cambridge, and it attempts to explain motivations which drove Smith to introduce changes to his definition. To date, none of scientists exploring the British scientist thoughts have attempted to show the usefulness of the definition of the nation for Christian social science, and so this paper includes recommendations, which could help to further explore research on the definition of nation among scientists interested in this research field. An ethnosymbolic concept of nation, defined by Smith, seems to correspond also to a concept of nation that is characteristic to Polish school of humanism. The author mentions about it, however leaves this problem as a subject of future research.
Treść artykułu skupia się na kategorii narodu zdefiniowanej przez brytyjskiego socjologa Anthony’ego Davida Smitha. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób konstytuuje się naród, gdzie ma swoje początki i w jaki sposób egzystuje. Głównym problemem analizy jest jednak ewolucja Smitha definicji narodu, która była już przedmiotem debaty. Zaprezentowana w niniejszym studium analiza ma na celu wykazanie, że wprowadzone przez Smitha zmiany definiujące naród są w rzeczywistości próbą wyjaśnienia samej koncepcji narodu, przy czym podstawowa teoria Smitha pozostała spójną i interesującą alternatywą dla innych teorii narodu, szczególnie tych z nurtu politologicznego. W artykule zarysowany też został kontekst naukowy prowadzonych przez brytyjskiego socjologa badań oraz główne szkoły myśli socjologicznej zajmujące się niniejszą problematyką. Autor artykułu poświęca najwięcej miejsca analizie zmian zdefiniowanych przez Montserrat Guibernau, socjolog z Uniwersytetu w Cambridge, i podejmuje próbę wyjaśnienia intencji, jakimi kierował się Smith, wprowadzając zmiany w swojej definicji. Jak dotąd nikt z badaczy myśli socjologicznej brytyjskiego uczonego nie podjął się próby wykazania przydatności jego koncepcji narodu dla chrześcijańskiej myśli społecznej, stąd artykuł zawiera rekomendacje, które w przyszłości mogą pogłębić badania nad kategorią narodu wśród reprezentantów tego nurtu badań naukowych. Etnosymboliczna koncepcja narodu w ujęciu Smitha zdaje się korespondować także z ujęciem narodu charakterystycznym dla dyskursu polskiej socjologii humanistycznej. Autor artykułu wzmiankuje o tym, pozostawiając jednak ten problem na etapie przesłanki do dalszych badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1019
DOI: 10.15584/johass.2019.4.8
ISSN: 2543-8379
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodka_Marek_Anthony_D._Smith's_idea_of_th_ nation._Controversy_around_definitions.pdf457,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.