Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1018
Title: Liturgia a percepcja i przeżywanie czasu w dobie postmodernizmu
Other Titles: Liturgy, Perception and Experiencing Time in the Postmodern World
Authors: Jeziorski, Sławomir
Keywords: postmodernizm; kultura; czas; czas święty; liturgia; ryt; Liturgia Godzin; rok liturgiczny; postmodernism; culture; time; sacred time; liturgy; rite; Liturgy of the Hours; liturgical year
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 35 (2019), s. 435-457
Abstract: Relacja pomiędzy liturgią a czasem jest głęboko zakorzeniona w naturze celebracji. Liturgia wydarza się w czasie, ale z drugiej strony ma ona zdolność interpretowania czasu i jego percepcji. W świecie, który bywa nazywany epoką prędkości, nie tylko liturgia potrzebuje czasu, ale także czas potrzebuje liturgii. Ta wzajemna relacja między czasem a liturgią jest treścią niniejszego artykułu, w którym zostanie zaprezentowany zarówno wymiar antropologiczno- -fenomenologiczny jak i teologiczny celebracji liturgicznej oraz jej wkład w kształtowanie doświadczenia czasu.
The relationship between time and liturgy is profoundly rooted in the nature of celebration itself. Liturgy occurs in time but, on the other hand, it is able to interpret time and its perception. In our world – undeniably an age of speed – it is not only liturgy which needs time: Time needs liturgy as well. It is this reciprocal relationship between time and liturgy which is the focus of this article. It presents both the anthropological-phenomenological and theological dimensions of the liturgical celebration, and liturgy’s contribution to shaping the whole experience of time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1018
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.3499
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeziorski_Slawomir_Liturgia_a_percepcja_i_przezywanie_czasu_w_dobie_posthumanizmu.pdf131 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons