Materiały niepublikowane (WPPKiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Świadczenie usług prawnych wyższego rzędu
    (2011-06-06) Tabaszewski, Robert
    Profesja adwokata i radcy prawnego, obok zawodu lekarza, duchownego, czy dyplomaty, od czasów Cycerona powszechnie uznawana jest za zawód o szczególnym dla społeczeństwa znaczeniu, jako służba publiczna sui generis wyrażająca się w misji ochrony, rozwijania bądź gwarantowania dóbr wyższego rzędu: życia, zdrowia, własności intelektualnej, sztuki, mienia, ładu społecznego i publicznego, a także praw i wolności jednostki. We wszystkich wymienionych wyżej wypadkach szczególnie istotną przesłanką kwalifikacji jest dobro „wyższego rzędu”. Przedmiotem działalności adwokata i radcy prawnego jest zatem rozwiązywanie kolizji nie tylko między równorzędnymi podmiotami, ale także pomiędzy interesem ogółu a partykularnym interesem klienta, co w praktyce powoduje, że prawnik i jego klient są „złączeni węzłem spowiednika i penitenta”, przy czym to klient, w odróżnieniu od prawnika, po przedstawieniu słusznych w jego mniemaniu racji, może żądać spełnienia powierzonych profesjonaliście spraw.