The Biblical Annals, 2023, Tom 13 (70), Nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Hector M. Patmore – Josef Lössl (eds.), Demons in Early Judaism and Christianity . Characters and Characteristics (Ancient Judaism and Early Christianity 113; Leiden – Boston, MA: Brill 2022)
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Kinowski, Krzysztof
  Book Review: Hector M. Patmore – Josef Lössl (eds.), Demons in Early Judaism and Christianity . Characters and Characteristics (Ancient Judaism and Early Christianity 113; Leiden – Boston, MA: Brill 2022). Pp. 339. € 146.28. ISBN 978-90-04-51714-1
 • Item
  Biblia Ekumeniczna w języku polskim na tle wybranych ekumenicznych projektów przekładowych Pisma Świętego
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Wojtyra, Krzysztof Jan
  Autor ukazuje specyfikę ekumenicznego przekładu Biblii na język polski na tle najważniejszych ekumenicznych projektów przekładowych na inne języki. Bazę źródłową dla badań stanowiły głównie wstępy do Biblii ekumenicznych w językach obcych oraz nigdy niepublikowane archiwalia pochodzące z Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
 • Item
  Having the Father and the Son – the Structure, Main Theological Idea and Hermeneutical Principle of the Second Epistle of John
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Wojciechowska, Kalina; Rosik, Mariusz
  The Second Epistle of John is one of the least commented on New Testament writings, with the vast majority of existing commentaries being linear. The authors of this article attempted to take a structural view of this short book. After discussing the structures of the letter proposed by scholars (part one), they proposed their own structure of the book, thanks to which the main theological idea of the letter (2 John 9) (part two) could be determined, along with a hermeneutical principle allowing for new interpretative insights into the book as a whole (part three). This principle can be put into the words: “having the Father and the Son.”
 • Item
  Δείξατέ μοι δηνάριον (Łk 20,24) – monety używane w Palestynie na kartach Ewangelii
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Blajer, Piotr
  Numizmatyka jest jedną z dyscyplin pomocniczych archeologii i historii. Analizuje monety z punktu widzenia historycznego, artystycznego i ekonomicznego. Tym samym pozwala lepiej zrozumieć przeszłość. Tak pojęta numizmatyka okazuje się równie bardzo pomocna zarówno biblistom, jak i każdemu, kto sięga po Pismo Święte. Na kartach Ewangelii wielokrotnie pojawiają się nazwy różnych monet używanych w czasach Jezusa, które dla dzisiejszego odbiorcy są co najmniej dziwne. Niektóre współczesne przekłady Pisma Świętego odstępują od dosłownego tłumaczenia i zastępują niezrozumiałe nazwy starożytnych systemów monetarnych zwrotami bardziej przystępnymi. W polskiej literaturze historycznej, archeologicznej i biblijnej trudno natknąć się na systematyczne i uporządkowane omówienie różnych typów monet, jakie pojawiają się na kartach Ewangelii. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel uzupełnienie tej luki i przeanalizowanie gamy terminów, jakie ewangeliści używają, by opisać monety znajdujące się wówczas w obiegu w Palestynie. To zestawienie pozwala lepiej zrozumieć powody użycia przez nich poszczególnych terminów. Tym samym pozwala na nowo spojrzeć na znaczenie greckiego terminu νόμισμα (moneta), który w całym Nowym Testamencie pojawia się tylko raz (Mt 24,19).
 • Item
  The Woman’s Womb as a Place of God’s Action and Creation
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Chrostowski, Marcin
  In the Hebrew Bible, the woman’s womb is rendered by three main nouns: רֶחֶם (most often translated as “womb”), בֶּטֶן (“belly”) and מֵעֶה (plural only: מֵעִים, “bowels”). Although these terms take on various shades of meaning, they very often refer to the female womb. In this context, they always appear in relation to God, who is particularly active in this field. This article aims to show the ways of God’s creative activity in the female womb, which also takes various metaphorical shades.