Sprawozdania i raporty naukowe (WPPKiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Kraków, 6 września 2022 r.
  (2023) Lewandowski, Paweł
  Dnia 6 września 2022 r. w Instytucie Teologicznym XX. Misjonarzy w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.
 • Item
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku
  (2015) Lewandowski, Paweł
  Dnia 27 stycznia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Została ona zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Komisję Prawniczą Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.
 • Item
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
  (2015) Lewandowski, Paweł
  Dnia 27 stycznia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Została ona zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Komisję Prawniczą Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Otwarcia konferencji dokonali ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W swoim słowie ks. prof. Sitarz poinformował licznie zebranych uczestników konferencji o motywach jej zorganizowania: 50. rocznicy pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, 30. rocznicy uzyskania przez Niego tytułu profesora zwyczajnego nauk prawnych, 30. rocznicy pracy Jubilata w Papieskiej Radzie Tekstów Prawnych oraz 30. rocznicy pracy Księdza Profesora w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (w tym 26 lat na stanowisku jej kierownika). Z kolei ks. prof. Stanisz powitał wszystkich prelegentów i uczestników konferencji.
 • Item
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015
  (2015) Lewandowski, Paweł
  Dnia 6 czerwca 2015 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Została zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Komisję Prawniczą Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.
 • Item
  Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 29 czerwca 2015 roku
  (2015) Lewandowski, Paweł
  Dnia 29 czerwca 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL kończącym studia w roku akademickim 2014/2015.