Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce / Institute for the Historical Geography of the Church in Poland (WNH)

Permanent URI for this community

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, powstał w 1956 r. Przedmiotem badań Ośrodka jest geografia historyczna w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów różnych wyznań i wspólnot zakonnych - dział geografii oraz jedna z dyscyplin nauk pomocniczych historii, które zajmują się badaniem zróżnicowanej przestrzeni kościelnej, jej rozwojem historycznym, organizacją, ewolucją oraz wpływem na wszelkie przejawy działalności ludzkiej. Publikacje Ośrodka są związane z realizacją programu badawczego, w którego centrum znajduje się synteza polskiego chrześcijaństwa na tle chrześcijaństwa i innych religii w Europie Środkowowschodniej, ujętego w formie atlasu oraz atlasy struktur kościelnych (zakonnych) w Polsce. Powstające przy tej okazji syntezy cząstkowe i prace monograficzne są publikowane jako samodzielne pozycje książkowe w odpowiednich seriach wydawniczych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Dorobek Ośrodka (Instytutu) podsumowuje bibliografia map i planów, dokumentująca publikacje kartograficzne wydane w latach 1956-2000 (1584 mapy i plany). Aktualnie jest ona uzupełniana o mapy i plany wydane w latach 2001-2017.

News

Kontakt

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

[adres do korespondencji]

Siedziba:

ul. Chopina 29/9

tel. +48 81 445 31 94

Strona www: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Browse