The Biblical Annals

Permanent URI for this community

"The Biblical Annals" to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

(English) "The Biblical Annals" is the official scholarly journal of the Institute of Biblical Studies at the Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. It is dedicated to biblical studies and it is divided into the following sections: Old Testament, Intertestamental Literature, New Testament, Varia, Review Articles, Book Reviews, and Biblical News. The journal covers fields of research such as exegesis, philology, history, and biblical methodology. It is aimed mainly at presenting the research of Polish scholars focusing on problems and methodologies current in the contemporary biblical studies. The articles and reviews are published in Polish, English, Italian, French, and German.

OTWARTY DOSTĘP

"The Biblical Annals" funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.


Redaktor Naczelny:
ks. Mirosław Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zastępca Redaktora Naczelnego:
ks. Arnold Zawadzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretarz Redakcji:
Monika Popek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Działu Stary Testament:
ks. Arnold Zawadzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Działu Literatury Międzytestamentalnej:
ks. Henryk Drawnel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Działu Nowy Testament:
ks. Marcin Kowalski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Krzysztof Mielcarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Działu Varia i Sprawozdania:
ks. Tomasz Bartłomiej Bąk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Działu Artykułów Recenzyjnych i Recenzji:
ks. Marcin Zieliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor Techniczny i Korektor dla Tekstów Polskich:
Piotr Królikowski, Wydawnictwo KUL
Specjalista DTP:
Jarosław Łukasik, Wydawnictwo KUL

Rada Naukowa:
Stanisław Bazyliński OFM (Pontifical Biblical Institute & Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura "Seraphicum", Rome, Italy)
ks. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
Lutz Doering (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Deutschland)
Ida Fröhlich (Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary)
ks. Stanisław Hałas (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska)
Eric F. Mason (Judson University, Elgin, IL, USA)
Émile Puech (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jerusalem, Israel)
Daniel Stökl Ben Ezra (École Pratique des Hautes Études, Paris, France)
Eibert Tigchelaar (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Rada Programowa:
ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin, Poland)
ks. Dariusz Dziadosz (KUL, Lublin, Poland)
ks. Janusz Lemański (USZ, Szczecin)
ks. Artur Malina (UŚ, Katowice, Poland)
Branislav Kl’uska (KU, Ružomberok)
ks. Antoni Paciorek (KUL, Lublin, Poland)
ks. Rajmund Pietkiewicz (PWT, Wrocław, Poland)
Waldemar Rakocy CM (KUL, Lublin, Poland)
ks. Stefan Szymik MSF (KUL, Lublin, Poland)
ks. Antoni Tronina (KUL, Lublin, Poland)

ISSN: 2083-2222
e-ISSN: 2451-2168
DOI: 10.31743/ba

News

Kontakt:
Redakcja Biblical Annals/The Biblical Annals Editorial Team Sekcja Nauk Biblijnych KUL Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Poland biblical.annals@kul.pl tel. (81) 445 37 12

Browse

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie "The Biblical Annals" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).
Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).