Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/926
Title: Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym
Other Titles: The System Of Rights And Obligations Of The Religious Minister As The Injured Party In Ordinary Criminal Proceedings
Authors: Poniatowski, Michał
Keywords: osoba duchowna; pokrzywdzony; wolność religijna; tajemnica spowiedzi; dyskryminacja religijna; wolność sumienia i religii; kościoły i związki wyznaniowe; religious minister; the injured party; religious freedom; seal of confession; religious discrimination; freedom of conscience and religion; churches and religious organizations
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 27-49
Abstract: W przedmiotowym artykule przedstawiono w uporządkowany sposób aktualne prawa i obowiązki osoby duchownej wynikające z bycia przez nią pokrzywdzonym w postępowaniu karnym zwyczajnym. Wyjaśniono w tym kontekście wpierw pojęcia pokrzywdzonego i osoby duchownej. Jednocześnie sprecyzowano te prawa i obowiązki, które mają szczególny związek z ogólnym statusem osoby duchownej, mając na uwadze możliwość odpowiedniego stosowania procedury karnej uregulowanej aktem normatywnym rangi ustawowej, z uwagi na konstytucyjną i międzynarodową zasadę poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim zakresie.
This article aims to present an overview of the current rights and obligations of religious ministers in cases when they are the injured party in ordinary criminal proceedings. First, the concepts of the injured party and religious minister are explained. The main part of the study deals with the rights and obligations that are connected with the general status of the religious minister. Special attention is devoted to the possibility of applying the statutory rules of criminal proceedings, taking into account the constitutional and international principle of respect for the autonomy and independence of the Church and the state in their own spheres.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/926
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.187
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poniatowski_Michal_Zespol_praw_i_obowiazkow_osoby_duchownej_jako_pokrzywdzonego_w_postepowaniu_karnym_zwyczajnym.pdf333,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons