Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/922
Title: Św. Jan z Damaszku, Rozprawa Saracena i Chrześcijanina (Joannes Damascenus, Disputatio Christiani et Saraceni, CPG 8075)
Authors: Karczewski, Łukasz
Keywords: Jan Damasceński; tłumaczenie; Rozprawa Saracena z Chrześcijaninem
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 659-680
Abstract: Prezentowany tekst jest przekładem na język polski Rozprawy Saracena z Chrześcijaninem (Disputatio Christiani et Saraceni), przypisywanego ostaniem Ojcu Kościoła na Wschodzie – Janowi z Damaszku. Przekład został sporządzony z języka greckiego i zaopatrzony w komentarze odwołujące się do tematycznie podobnych tekstów Jana, oraz Teodora Abu Qurry. W komentarzach odwoływano się również do Koranu jak i do antychrześcijańskiej polemiki At-Tabariego. Aparat krytyczny został miejscami skonstruowany w sposób dwujęzyczny, tzn. w miejscach trudnych przywoływano zwroty techniczne w językach oryginalnych w celu porównania teksu Jana z Damaszku z tekstem Koranu. Taki zabieg pozwoli lepiej prześledzić płynność poruszania się Jana pomiędzy pojęciami technicznymi w języku greckim i arabskim. Dla lepszego śledzenia zmieniającej się dynamiki dyskusji, wprowadzono również śródtytuły, których nie posiada tekst grecki.
Description: Typ dokumentu: Przekład
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/922
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3664
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karczewski_Lukasz_Sw_Jan_z_Damaszku_Rozprawa_Saracena_i_Chrzescijanina.pdf491,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons