Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/908
Title: Toksaris albo O przyjaźni Lukiana z Samosat – ideał czy parodia?
Other Titles: Lucian’s Toxaris, or Friendship – Ideal or Parody?
Authors: Sowa, Joanna
Keywords: Lukian; Toksaris; przyjaźń; barbarzyńca; Scyta; Lucian; Toxaris; friendship; barbarian; Scythian
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 447-474
Abstract: Toksaris Lukiana ma formę dialogu, ale jego zawartość stanowi zbiór fantastycznych i sentymentalnych historii o przyjaźni przedstawianych przez Greka Mnesipposa i Scytę Toksarisa w formie retorycznego agonu mającego dowieść wyższości jednej z nacji. Interpretacja dialogu stanowi problem: może on być odczytywany jako utwór, który w rozrywkowej formie przekazuje pochwałę tradycyjnej przyjaźni, lub też jako typowa dla Lukiana parodia skierowana przeciwko sentymentalnym poglądom na męską przyjaźń przedstawianym w romantycznych powieściach, legendach i mitach. W artykule tym sugeruję, że w Toksarisie Lukian posługuje się humorem przede wszystkim po to, aby podważyć powszechne stereotypy na temat Greków i „barbarzyńców”, a także pokazać nową formę przyjaźni – przyjaźń pomiędzy ludźmi dzielącymi podobne wartości, opartą na wspólnej paidei.
The Toxaris of Lucian is a dialogue in form, but its contents are a collection of fabulous and sentimental stories about friendship, related by a Greek Mnesippos and a Scythian Toxaris, to demonstrate the superiority of their respective national groups. Its literary purpose remains elusive: it can be interpreted as an entertaining work extolling traditional friendship, or as a typically Lucianic parody of the kind of sentimental views of Greek male friendship depicted in romantic novels, as well as popular myth and legend. This paper proposes that in the Toxaris Lucian may be using his humour, above all, to challenge common stereotypes about Greeks and “barbarians”, and to show a new form of friendship – that between individuals with similar values, based on their common paideia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/908
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3978
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sowa_Joanna_Toksaris_albo_O_przyjazni_Lukiana_z_Samosat_ideal_czy_parodia.pdf557,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons