Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/899
Title: Życie gospodarczo-społeczne w klasztorach północnoafrykańskich w świetle wybranych pism św. Augustyna
Other Titles: The Economic-Social Life in Cloisters in Northern Africa in the Light of Chosen Writings of St. Augustine
Authors: Kołosowski, Tadeusz
Keywords: Afryka Rzymska; monastycyzm; własność; Augustyn; klasztor; ekonomia; Roman Africa; monasticism; Augustine; monastery; economy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 327-350
Abstract: Artykuł przedstawia na tle działalności monastycznej Augustyna i w świetle jego wybranych pism zagadnienia dotyczące życia gospodarczego i społecznego w klasztorach w Afryce Rzymskiej. Autor przedstawia rolę Augustyna w rozwoju cenobityzmu w Afryce Północnej, strukturę społeczną klasztorów, miejsce i rolę pracy w życiu cenobitów duchownych i świeckich oraz kwestie własności i zarządzania majątkiem klasztornym.
The article describes in the background the monastic activity of Augustine and in the light of his chosen writings the problem concerning of economic and social life in cloisters in Roman Africa. The author describes the part of Augustine in the development of the monachism in Northern Africa, the social structure of cloisters, the place and role of the work in the life of cenobites of clergymen and secular and matters of the property and the management with the monastic fortune.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/899
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3702
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolosowski_Tadeusz_Zycie_gospodarczo-spoleczne_w_klasztorach_polnocnoafrykanskich_w_swietle_wybranych_pism_sw._Augustyna.pdf452,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons