Vox Patrum : [324] Community home page

Logo

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (kwartalnikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

(English) VOX PATRUM is a patristic journal (quarterly), published since 1981, first by the Institute of Research for Christian Antiquity of Catholic University of Lublin, then (since 1 October 2012) by The Institute of History of the Church and Patrology of John Paul II Catholic University of Lublin. "Vox Patrum" is the only kind of so spacious publication in Central Europe and well-known in all patristic centres of the world. The journal is valued not only for the appearing articles, but first of all because of the published bibliographies, translations, reviews, and documentation patristic life in Poland and all around the world. Rev. Prof. Stanisław Longosz was its founder and the first editor-in-chief.

OTWARTY DOSTĘP

"Vox Patrum" jest udostępniane, po 6 miesięcznym okresie karencji, w formule Open Access, co oznacza, że cała zawartość poszczególnych tomów dostępna jest nieodpłatnie na stronie czasopisma, w Repozytorium Instytucjonalnym KUL oraz w bazach pełnotekstowych, z którymi czasopismo posiada umowy.


Redaktor Naczelny:
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Prof. Geoffrey David Dunn (University of Pretoria, Australia)
Redaktor – Sekretarz Redakcji:
dr Dawid Mielnik
Redaktor językowy (angielski):
br. prof. dr Reginald Cruz CFX (Tangaza University College, Kenia)
Redaktorzy tematyczni:
prof. dr Ilaria Ramelli (Durham University, Wielka Brytania) - filozofia starożytna i wczesnochrześcijańska
ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - teologia patrystyczna
o. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu "Angelicum", Rzym) - patrologia
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - bizantynistyka
dr hab. Oleksandr Kashchuk (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina) - historia Kościoła
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - historia sztuki
dr hab. Ewa Osek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - przekłady
mgr inż. Wojciech Stawiszyński (badacz niezależny) - bibliografie
Rada Naukowa:
ks. dr hab. Stanisław Longosz – redaktor założyciel (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Agnes Bastit-Kalinowska (Université de Lorraine, Metz)
o. prof. dr hab. Theofried Baumeister OFM (Johannes Gutenberg Universität, Moguncja)
o. prof. dr hab. Pierre-Maurice Bogaert OSB (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
bp prof. dr Enrico Dal Covolo SDB (Pontificia Università Lateranense, Rzym)
ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL, Lublin)
prof. dr Ana Maria Castelo Martins Jorge (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL, Lublin)
prof. dr Isidro Lamelas OFM (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL, Lublin)
bp prof. dr hab. Jan Śrutwa (KUL, Lublin)


ISSN: 0860-9411 (Print)
ISSN: 2719-3586 (Online)
DOI: 10.31743/vp

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie VOX PATRUM dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY ND 4.0 PL).
Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-ND 4.0 PL).

Browse
Kontakt:
REDAKCJA "VOX PATRUM" ul. Chopina 29/5a 20-029 LUBLIN (081) 445-30-80 voxpatrum@kul.lublin.pl
Główna osoba do kontaktu:
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL

Redaktor naczelny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II