Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4806
Title: Europejskie ścieżki kariery zawodowej i naukowej międzywojennych profesorów Wydziału Teologicznego UJ i UJK we Lwowie (okres przed otrzymaniem katedry)
Other Titles: European Professional and Scientific Career Paths of the Interwar Professors of the Faculties of Theology at the Jagiellonian University and the Jan Kazimierz University in Lvov (The Period Before Obtaining the Professorial Chair)
Authors: Przeniosło, Małgorzata
Przeniosło, Marek
Keywords: dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego; dzieje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; wydziały teologiczne w II Rzeczypospolitej; wyjazdy zagraniczne kadry akademickiej; history of the Jagiellonian University; history of the Jan Kazimierz University in Lvov; theological faculties in the Second Polish Republic; foreign trips of the academic staff
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia Polonijne", 2022, Vol. 43, s. 455-469
Abstract: W artykule poddano analizie życiorysy 39 profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Rozważania dotyczą tych aktywności w ramach ich drogi naukowej i zawodowej, które były realizowane poza obszarem ziem polskich. Takie działania były widoczne już na etapie studiów wyższych. Zdecydowana większość interesujących nas osób wybierała jako jedyne lub jedno z kilku miejsc kształcenia uczelnie zagraniczne, podobnie było w przypadku wyboru miejsca uzyskania doktoratu. Najbardziej popularne w przypadku studiów i doktoratu były uczelnie w Rzymie (szczególnie tamtejszy Uniwersytet Gregoriański) oraz Uniwersytety w Innsbrucku i Monachium. Wybór placówek rzymskich nie może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie analizowane osoby były duchownymi. W przypadku pracy zawodowej liczba pobytów zagranicznych wyraźnie uległa zmniejszeniu, choć w życiorysach części osób znajdujemy i takie elementy.
The article analyzes the biographies of 39 professors of the Faculties of Theology at the Jagiellonian University and the Jan Kazimierz University in Lvov. The particular focus is on their scientific and professional activities beyond the Polish lands. The first stage of foreign scientific travel often came with the choice of the alma mater. The vast majority of the professors chose foreign universities either as the only one or as one of more educational destinations. The same goes for the place where they decided to obtain a doctorate. The most popular choices for university studies and doctorates were universities in Rome (especially the Pontifical Gregorian University) and the universities in Innsbruck and Munich. Rome, in particular, seems to have been an obvious choice, given that the professors were all clergymen. The number of professional foreign stays was not as high as the number of scientific ones, though such elements are present in some of the biographies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4806
DOI: 10.18290/sp2243.19
ISSN: 0137-5210
Appears in Collections:Studia Polonijne, 2022, Vol. 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przeniosło_Europejskie_sciezki.pdfPrzenioslo_Małgorzata_Przenioslo_Marek_Europejskie_sciezki_kariery_zawodowej224,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons