Studia Polonijne : [25] Community home page

Logo

Czasopismo Studia Polonijne ukazuje się od 1976 r. Jest to rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce migracyjnej i poruszający kwestie związane z wychodźstwem polskim i Polakami przebywającymi za granicą. Wydawany przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

Journal Studia Polonijne is a yearbook published since 1976 by Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry at John Paul II Catholic University of Lublin and The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin. It focused on interdisciplinary approach to Polish migration and Poles living abroad, called 'Polonia'.

Redaktor Naczelny
Sławomir ZYCH (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zastępca Redaktora Naczelnego

Bartosz WALICKI

Sekretarz
Grzegorz MISIURA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Członkowie Komitetu redakcyjnego

sekcja 'USA i Kanada':
Genowefa POTACZAŁA MChr (Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, USA)
Marcin NABOŻNY (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

sekcja 'Europa Wschodnia':
Witalij ROSOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

sekcja 'Europa Zachodnia':
Józef SZYMAŃSKI (Akademia Pomorska w  Słupsku)

ISSN: 0137-5210
e-ISSN: 2544-526X
DOI: 10.18290/sp

Zasady udostępniania
Teksty opublikowane w Studia Polonijne udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych - Na tych samych warunkach (CC BY-NC-ND).
Copyright Notice
The texts in Studia Polonijne are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) licence.

Browse

Collections in this community

Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Redakcja "Studia Polonijne"
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Grzegorz Misiura
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
grzegorz.misiura@kul.pl