Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4549
Title: Ultimism: A Philosophy That Wants to Be a Religion
Other Titles: Ultymizm – filozofia, która chce być religią
Authors: Biłgorajski, Piotr
Keywords: J. L. Schellenberg; ultimism; philosophy of religion; epistemology; imagination; ultymizm; filozofia religii; epistemologia; wyobraźnia
Issue Date: 2021
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Filozoficzne", 2021, Vol. 69, nr 3, s. 291-304
Abstract: Ultimism is the view that there is a metaphysically and axiologically ultimate reality in relation to which it is possible to achieve the ultimate good. John Schellenberg believes that ultimism is the backbone of every religion, while the differences between religions arise from different views of what the nature of the ultimate is. Schellenberg tries to show that if there is progress in religion, then it is most reasonable to assume that we are only at the beginning of the inquiry into the ultimate. The aim of the paper is to show that epistemological and methodological objections can be raised against ultimism. It will present an epistemological argument, pointing to the cognitive limitations of imagination, and a methodological argument, questioning the feasibility of Schellenberg’s project.
Ultymizm to pogląd, wedle którego istnieje metafizycznie i aksjologicznie ostateczna rzeczywistość, w stosunku do której możliwe jest osiągnięcie ostatecznego dobra. J. L. Schellenberg uważa, że ultymizm jest podstawą każdej religii, podczas gdy różnice między religiami wynikają z różnych poglądów na to, jaka jest natura rzeczywistości ostatecznej. Schellenberg próbuje wykazać, że jeśli w religii jest postęp, to najrozsądniej jest założyć, że jesteśmy dopiero na początku badania rzeczywistości ostatecznej. Celem artykułu jest wykazanie, że można podnosić zastrzeżenia epistemologiczne i metodologiczne wobec ultymizmu. Prezentuję argument epistemologiczny, wskazujący na poznawcze ograniczenia wyobraźni, oraz argument metodologiczny, kwestionujący wykonalność projektu Schellenberga.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4549
DOI: 10.18290/rf21693-14
ISSN: 0035-7685
Appears in Collections:Roczniki Filozoficzne, 2021, Tom 69, nr 3: Divine Hiddenness from the Perspective of Christian Philosophy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilgorajski_Ultimism.pdfPiotr_Biłgorajski_Ultimism_A_Philosophy_That_Wants_to_Be_a_Religion196,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons