Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/437
Tytuł: Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Autorzy: Mirek, Agata
Słowa kluczowe: zakony żeńskie; Kościół katolicki; atlas; Polska; XIX wiek; XX wiek; orders female; Catholic Church; Poland; XIX century; XX century
Data wydania: 2007
Wydawca: Petit Skład-Druk-Oprawa na zlecenie Agaty Mirek
Źródło: Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, A. Mirek, redakcja kartograficzna O. Łukowska, Lublin 2007
Abstrakt: Żeńskie wspólnoty monastyczne obecne na ziemiach polskich od XII wieku głęboko wpisały się w historię i teraźniejszość polskiego społeczeństwa. "Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" jest pierwszym tematycznym zbiorem map i kartogramów w polskiej literaturze przedmiotu. Publikacja ma na celu przedstawienie szerszemu gronu czytelników historii kobiecego ruchu zakonnego za pomocą nowego, kartograficznego podejścia. Atlas przedstawia nie tylko podział kobiecych wspólnot monastycznych i dynamikę ich wzrostu liczbowego i terytorialnego, ale także zadania i funkcje społeczne realizowane przez zakonnice. Zasięg chronologiczny materiału kartograficznego obejmuje okres od rozbiorów Polski do końca XX wieku. Publikacja zawiera komentarze do map, a także wykaz zakonów i zgromadzeń żeńskich obecnych w Polsce w 2000 roku.
Female monastic communities present on Polish territories since the 12th century have made a deep mark in the history and the present of the Polish society. This atlas of Female Ordere on Polish Territories in the 19th and 20th Centuries is the first thematic collection of maps and cartograms in the Polish literature concerned with the subject. The publication aims to present, to a wider group of readers, the history of female monastic movement with the use of a new, cartographic approach. The Atlas presents not only the distribution of female monastic communities and the dynamics of their numerical and territorial growth, but also the tasks and social functions performed by nuns. Chronological range of the cartographic material covers the period from the partitions of Poland to the end of the 20th century. The publication also presents comments to the maps, as well as a catalogue of notes on monastic communities present in Poland in the year 2000.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/437
ISBN: 978-83-918460-7-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (Publikacje OBnGHKwP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mirek_Atlas_zenskiego_ruchu_zakonnego_na_ziemiach_polskich_w_XIX_i_XX_wieku.pdfksiążka, atlas35,58 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons