Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4354
Title: Praca socjalna w Polsce. Stare problemy i nowe wyzwania w czasach pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie i zmian organizacyjnych w pomocy społecznej
Other Titles: Social Work in Poland: Old Problems and New Challenges at the Times of the COVID-19 Pandemic, War in Ukraine and Organizational Changes in Social Assistance
Authors: Krzyszkowski, Jerzy
Keywords: pandemia COVID-19; pomoc społeczna; praca socjalna; wielokulturowość; pandemic COVID-19; social assistance; social work
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 107-123
Abstract: Artykuł zawiera analizę pracy socjalnej jako zawodu, którego znaczenie wzrasta w Polsce ze względu na wyzwania demograficzne (starzenie się społeczeństwa i problem opieki nad seniorami), zdrowotne (pandemia COVID-19), a także migracyjne (uchodźcy wojenni z Ukrainy). W szczególności obejmuje przedstawienie genezy i ewolucji pracy socjalnej jako zawodu pomocowego, zmian organizacyjnych w pomocy społecznej po 1989 roku, sytuacji pracowników socjalnych oraz skutków pandemii COVID-19 i kryzysu uchodźczego dla ich działalności pomocowej.
The presented article is an attempt to analyse social work as a profession whose importance is on the increase due to demographic challenges (aging society and the problem of care for seniors), as well as due to health (COVID-19 pandemic) and migration (war refugees from Ukraine) issues. The following topics are discussed: the genesis and evolution of social work as a welfare profession, changes in social assistance, the effects of the COVID-19 pandemic and the refugee crisis for the aid activities of social workers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4354
DOI: 10.31743/znkul.14539
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyszkowski_Jerzy_Praca_socjalna_w_Polsce.pdf166,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons