Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/300
Tytuł: Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych
Autorzy: Kulczycki, Emanuel
Słowa kluczowe: komunikacja naukowa; czasopisma naukowe; otwarta nauka; otwarty dostęp; Open Science; Open Access
Data wydania: 2013
Wydawca: Stowarzyszenie EBIB
Serie/Raporty: Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB;Vol. 8
Abstrakt: Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do redaktorów i wydawców czasopism naukowych. Celem poradnika jest wskazanie sposobu przekształcenia klasycznego czasopisma naukowego w czasopismo wydawane w otwartym dostępie (open access). Taki sposób publikowania periodyków jest coraz powszechniejszy, gdyż uznaje się, że celem powszechnej komunikacji naukowej powinno być jak najszersze dotarcie publikacji do czytelników. Obecnie coraz więcej czasopism publikowanych jest w trybie otwartego dostępu. Są to czasopisma krajowe, o zasięgu międzynarodowym oraz — coraz częściej — jedne z najlepszych czasopism na świecie w danej dyscyplinie (np. „PLOS Biology”, „PLOS ONE”). Nauki humanistyczne i społeczne również zaczęły dostrzegać potencjał otwartego dostępu (świadczy o tym np. powstające na kształt „PLOS ONE” międzynarodowe czasopismo dla humanistyki „Open Library of Humanities”). W kolejnych rozdziałach opisane jest to, dlaczego warto włożyć wysiłek w przekształcenie periodyku oraz w jaki sposób należy zaplanować cały proces. Uwzględnione zostały nie tylko kwestie formalne i prawne, ale również techniczne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7853
http://hdl.handle.net/20.500.12153/300
ISBN: 978−83−63458−01−0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BU KUL)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kulczycki_Otwarte_czasopisma_ Zakladanie_czasopism_naukowych_oraz_transformacja_czasopism_zamknietych.pdf4,11 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons